‘Precisielandbouw’ volop in de aandacht op #ATH18

demo bietenrooien (2)

In ons SmartFarming paviljoen laten we het nieuwste zien over drones, weertechnieken, GPS en sensortechnologie dankzij medewerking met het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Corné Kempenaar, precisielandbouw wetenschapper WUR: “Met dit NPPL-project wil het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de adoptie van precisielandbouw onder agrariërs versnellen. Dit jaar kregen zes akkerbouwers hulp van Wageningse experts om op hun bedrijf aan de slag te gaan met plaats specifieke toediening van (kunst)mest en gewasbeschermingsmiddelen en plaats specifiek aardappelen poten. Op AgroTechniek Holland gaan we de missie van NPPL aan de brede bezoekersdoelgroep van ATH tonen en worden de zes NPPL toepassingen voor het tweede seizoen in 2019 bekend gemaakt.”