Aardappeldemonstraties en seminar voor aardappeltelers

tolmac aardappelrooier ATH 2016

Opbrengstmeting bij tien verschillende aardappelpercelen met het ras Innovator door heel Nederland en dus met verschil in neerslag en bodemstructuren wordt belicht tijdens de dagelijkse aardappeldemonstraties op #ATH18. Ter afsluiting van de aardappeltour is er voor aardappeltelers een seminar waarin onderwerpen als het groeiseizoen van aardappelen, bemesting, teelttechnieken, weerstations aan bod komen en waar marktspecialisten hun visie geven over de te verwachte prijsvorming van aardappelen voor het komende seizoen.